კომპანიის მენეჯმენტმა წყალმომარაგების საკითხები ურეკში მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებთან განიხილა