წლის ბოლოდან მესტიას წყლის გამწმენდი ნაგებობა ექნება