წყალტუბოში 700-მდე მაცხოვრებელი წყალარინების ახალი სისტემით ისარგებლებს