ქ. ცაგერში მცხოვრები 800-მდე ოჯახისთვის სასმელი წყლის მიწოდება გაუმჯობესდა