ახალციხეში 250 -მდე ოჯახი წყალარინების ახალი სისტემით უკვე სარგებლობს