სასმელი წყლის რაციონალურად გამოყენების მნიშვნელობაზე საინფორმაციო შეხვედრები გრძელდება