ქალაქ გურჯაანში წყალარინების ინფრასტრუქტურა მოეწყო