ქუთაისში რამდენიმე ქუჩაზე წყალარინების ინფრასტრუქტურა მოწესრიგდა