ლაგოდეხის წყლის სათავე ნაგებობის აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო