წყალმომარაგების კომპანიამ ყაზბეგში წყლის სათავე ნაგებობის აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო