ტურისტულ ზონებში წყალარინების შიდა ქსელების მოწესრიგება გრძელდება