ეკატერინე გალდავა - კომპანიის რეგიონული ფილიალების საქმიანობა უფრო ეფექტიანი უნდა გახდეს