ანასეულის მოსახლეობას სასმელი წყლის პრობლემა მოუგვარდება