ფოთის მოსახლეობა წყალარინების ახალი ინფრასტრუქტურით ისარგებლებს