კომპანია კონტრაქტორისგან ფოთის წყალარინების სისტემის სამუშაოების დაჩქარებას ითხოვს