კომპანიაში ADB-ის მიერ დაფინანსებულ წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე იმსჯელეს