პროექტის საჯარო განხილვა მარნეულის, ბოლნისისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში