ქვემო ქართლში პროექტი - „წყალი სიღარიბის აღმოსაფხვრელად“ ხორციელდება