ურეკის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობას ექვსი ქვეყნის წარმომადგენლები გაეცნენ