ურეკს თანამედროვე სტანდარტების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემა ექნება