საბარგო სადგურის დასახლების 1200-მდე მაცხოვრებელს საყოფაცხოვრებო პირობები გაუუმჯობესდება