ზუგდიდის მოსახლეობას წყალარინების ცენტრალიზებული სისტემა ექნება