წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობის მასშტაბური პროექტი ქუთაისში