ჭიათურის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის საჯარო განხილვა