ურეკის მოსახლეობას და დამსვენებლებს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება