მე-6 ტრანშის ფარგლებში წყალმომარაგების ახალი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა