წყალმომარაგების კომპანიამ წლის დამსაქმებლის ნომინაციაში გაიმარჯვა