ჭიათურის მოსახლეობა 24 საათიანი წყალმომარაგებით ისარგებლებს