ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275,555.00
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
446,438.28
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდროგეო''
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-11-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-03-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
400,916.92
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-09-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
12/14/2016
პროექტის ღირებულება (ლარში):
194025.97
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-06-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-04-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
607,636
კონტრაქტორი:
„ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-05-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,977,643.37
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ვერელი+"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-11-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
07/18/2016
პროექტის ღირებულება (ლარში):
222562.76
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-11-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
09/14/2016
პროექტის ღირებულება (ლარში):
404379.28
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს"ნდს მშენებლობა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
6/25/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
123223.25
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,ტონ ბილდინგ გრუპ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-12-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
9/3/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
278073.2
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "გონიო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-11-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
4/21/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
137230.42
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
7/8/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
707464.95
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275575.71
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ალგეთი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
06/09/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
659620.11
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
სანი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-07-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
03/30/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
157,652.45
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "სპინი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-07-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
109737.47
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "დიკე 2010"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-06-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
9/5/2014
პროექტის ღირებულება (ლარში):
316738.65
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "GM HIDRO"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-06-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
7/25/2014
პროექტის ღირებულება (ლარში):
75128
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ჰიდრო და საინჟინრო გეოლოგია 2011
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-05-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
3/5/2015
პროექტის ღირებულება (ლარში):
390526.04
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "მშენ-ელექტროსერვისი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-03-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36750.55
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-03-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
305345.51
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდრომშენი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-02-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
8/12/2014
პროექტის ღირებულება (ლარში):
123780.74
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
კონტრაქტორი:
შპს ინტერკონტინენტალი