საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,463,176.91
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,707,058.46
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2016-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,730,379.82
დაფინანსების წყარო:
აზისს განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
შპს "კობრა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2012-01-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,117,035.59
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2011-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-11-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,797,262.77
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ნიუ ენერჯი" და შპს "ენგური 2006"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2011-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2014-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,541,504.45
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ენგური 2006" და შპს "დაგი"