ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-04-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
399 972.26
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ლ და კ’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-06-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1147000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-07-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3 727121.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბილდინგ დეველოპერი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6499398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ინსი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
291,165.00
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
“ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-04-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-02-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
607 585
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-02-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
507063.35
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2501 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნიუმშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-06-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 975,948
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულება
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-03-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,798,295.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”