ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-09-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,339,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,348,564.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
27,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
18,719.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
(ი/მ) ომარი თაბუაშვილი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,976,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „იმედი XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,836,936.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
3021-01-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,250,400.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,672,984.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,იმედი XXI’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,417,600.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბელდ-ინვესტი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
744 001.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,სანტექ.ჯგუფი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-04-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,379,996.85
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,საბა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
307,233.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ლოდი+“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
209 184.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B.P. TRANS“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-07-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,420,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ეკოფრე"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-06-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
204,680.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს "ჰიდროგეო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-03-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-02-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,081,796.61
დაფინანსების წყარო:
2020 წლის საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,098,139.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,954,568.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-02-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,444,800.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
128,549.38
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „რიალ ენერჯი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,990,108.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-09-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,678,926.15
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,988,585.30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,799,998.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,681,406.46
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ინსი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-01-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 975,948
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულება
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,990,403.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
0000-00-00
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
209 184.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „B.P. TRANS“

    301 Moved Permanently

    Moved Permanently

    The document has moved here.