ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
617 990.76
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,628,996.18
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,988,585.30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,799,998.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-05-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
960 001
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
"ხიდმშენი 99"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,681,406.46
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,115,036.28
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ინდივიდ-პარტნიორი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1147000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3 727121.97
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბილდინგ დეველოპერი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ინსი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
291,165.00
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
“ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-04-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
605,787.20
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-01-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 975,948
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულება
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,990,403.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”