ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,098,139.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,954,568.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „ფერი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,049,852.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „სანტექ.ჯგუფი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-02-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს B&B
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
329,877.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი 100%
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,979.14
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ი/მეწარმე ,,დავით მდივნიშვილი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,444,800.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
128,549.38
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „რიალ ენერჯი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,990,108.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
232,991.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს ჯი-ი-ეს
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-09-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,678,926.15
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
494,348.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
159 000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „თერგი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,628,996.18
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,988,585.30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-06-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,799,998.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,681,406.46
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,115,036.28
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
"ინდივიდ-პარტნიორი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2 665 557.62
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1147000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება
კონტრაქტორი:
შპს ,,ნდს მშენებლობა’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,398.61
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს ,,ინსი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-01-13
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2, 975,948
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის2017 წლის 18 მაისის N962 განკარგულება
კონტრაქტორი:
"გროსინვესტ კაპიტალი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,990,403.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1079 2017 წლის 1 ივნისი
კონტრაქტორი:
შპს “კომფორტმშენ XXI”