ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-09-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
177,769.89
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გრემკო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-08-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-05-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,450,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელ ჯორჯია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-08-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,998.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვიდისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-12-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,499,887.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ინსი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-06-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,801,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-07-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,778,215.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-05-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,197,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
238,412.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
679,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდროგეო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,121,164.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ბაუერი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
349,443.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნისონი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-04-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,522,916.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-06-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-01-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,249,856.05
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ვი-აი-პი +“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-04-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
33,222,777.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-03-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
15,870,450.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ექსპრესსერვისი 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,880,771.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ელ ჯორჯია"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-11-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-09-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,498,428.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ ჯორჯია 2008”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,487,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა „ჯეისა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-04-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-06-06
პროექტის ღირებულება (ლარში):
27,488,752.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
295,484.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
31,998,060.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-04-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,906,220.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2027-01-26
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,380,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს „ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ“-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,350,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-01-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
17,708,850.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-09-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,900,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა ,, ინვესტ გრუპი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
889,894.14
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „აიტი სერვისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2023-01-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-07-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,379,869.80
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,, გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-09-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,849,999.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,828,460.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ჰიდროგეო”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
23,494,999.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-24
პროექტის ღირებულება (ლარში):
524,941.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,616,241.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდრო ემ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,567,889.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჰიდრო ემ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2026-03-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,109,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
18,583,998.18
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,299,409.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
998,173.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “სოხუმმშენი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,059,200.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “დარია +”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-03-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,857,110.08
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
24,333,332.98
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-01-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
29,810,669.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-03-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
39,690,977.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
სს ფოლათ იოლ იაფი სანაიი ვე თიჯარეთ-ის ფილიალი საქართველოში
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,920,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “უნივერსალ სერვისი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-12-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,788,478.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ერისიმედი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
685,346.28
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჩხოროწყუ 2019“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-09-07
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,692,252.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,498,541.54
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა „ინვესტ გრუპი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,699,915.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,479,195.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,773,996.94
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6 193 332.96
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ენსისი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,499,999.02
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,499,999.91
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-13
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,899,999.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ბილდინგ-დეველოპერ
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,447,986.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-07-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,991,649.27
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი-ი-ეს“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,875,784.01
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,მშენებელი 80"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,699,999.97
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ბილდინგ-დეველოპერ”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-05-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-11-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,992,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “დაგი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,344,999.05
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-04-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,389,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს “ალგეთი”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-09-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
32,607,412.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2025-01-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,999,776.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-03-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-01-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,687,927.01
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „მეოხი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
10,999,996.58
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,978,765.03
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-02-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,199,932.69
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა "ჯეითუნ საქართველოს ფილიალი და შპს საბა"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,779,999.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,254,775.87
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
"ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-02-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,999,999.99
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ინ-სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,382,102.71
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„სპეცჰიდრომშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-03
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,498,498.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,464,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-12-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
48,699,999.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2024-03-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
14,881,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „კომფორტმშენ XXI“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
9,320,603.18
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,343,825.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ალგეთი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,283,182.82
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,995,807.48
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,688,329.06
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,775,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-12-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
4,213,556.05
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,535,917.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
11,263,975.31
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„სს კობრა ინსტალასიონეს ი სერვისიოს საქართველოს ფილიალი, COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. branch Georgia“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
7,558,768.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „საბა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-11-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,021,181.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „B&B“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
5,414,414.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „უნივერსალ ჯორჯია 2008“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,705,644.56
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს "ლ და კ"“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-10-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-10-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
8,518,939.84
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ნიუ ქონსთრაქშენს ტექნოლოჯის“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-09-18
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
6,271,363.53
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ჯი პი სი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-08-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-12-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,998,544.23
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „გზა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
2,411,614.67
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,ბელდ-ინვესტი’’