საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-08-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22 000 000
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,, China Nuclear 23”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-10-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,157,302.08
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
150 მილიონი
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი ADB
კონტრაქტორი:
აზერბაიჯანული კომპანია ‘’Akelik Group”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
44 684 016.18
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG“ და „EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
89 943 800.22
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
კომპანია „TAHAL Group BV“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,192,711.10
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,,As Inshaan-N”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-01-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
42,369,454.06
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG" (გერმანია) და "EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l." (იტალია)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
36,631,493
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
კომპანია ,,Akkord”-ი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,217,255
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-02-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
84,914,790
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-12-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
94,135,806.48
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
80.788.120,67
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
SMK Ulusal Insaat Ve Ticaret A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-02
პროექტის ღირებულება (ლარში):
42,728,128.10
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG (გერმანია) და ProtechnoSrl (იტალია)