საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
81,758,212.22
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2016-05-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,2017,254.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
84,970,765.77
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
88,007,917.40
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
SMK Ulusal Insaat Ve Ticaret A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,009,494.44
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG ProtechnoSrl / Aritim
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
61,799,123.85
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ფერი" და შპს "სლონი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
47,545,689
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG და ProtechnoSrl
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2013-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017.08.30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
71,009,909
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
COBRA Instalaciones Y Servicios SA