საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
23,895 059.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
’China Geo-Engineering Corporation”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2020-05-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-04-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
3,955,400.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
“Akkord Industry Construction Investment Corporation”-ის წარმომადგენლობა საქართველოში „Akkord Georgia”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22,951,062.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო „Toshiba & In-Si“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-06-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
35,870,119.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო ,,ტოშიბა და ინ-სი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,561,653.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,, China Nuclear 23”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
30,187,305.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
52,399,974.13
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG“ და „EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
17,400,988.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,,As Inshaan-N”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,435,407.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC