საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-02-28
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
81,758,212.22
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-01-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,2017,254.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-08-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-08-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
84,970,765.77
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
88,007,917.40
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
SMK Ulusal Insaat Ve Ticaret A.S.
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-06-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
16,009,494.44
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG ProtechnoSrl / Aritim
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
19,899,905.10
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-07-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
21,985,968.29
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2017-11-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
61,799,123.85
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო შპს "ფერი" და შპს "სლონი"