საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-08-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-11-19
პროექტის ღირებულება (ლარში):
23,895 059.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
’China Geo-Engineering Corporation”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-06-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
21,014,000.00
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო „Toshiba & In-Si“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-05-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
25 270 000
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო ,,ტოშიბა და ინ-სი’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
22 000 000
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,, China Nuclear 23”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
26,157,302.08
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
China Nuclear Industry 23 Construction Co
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-10
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-03-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
150 მილიონი
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი ADB
კონტრაქტორი:
აზერბაიჯანული კომპანია ‘’Akelik Group”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-20
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-12-18
პროექტის ღირებულება (ლარში):
44 684 016.18
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch – und Tiefbau GmbH & Co. KG“ და „EMIT Group – Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l.”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-12
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-07-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
89 943 800.22
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
კომპანია „TAHAL Group BV“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-02-02
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-03-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
12,192,711.10
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
,,As Inshaan-N”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-09-29
პროექტის ღირებულება (ლარში):
43,780,830.83
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო "Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG" (გერმანია) და "EMIT Group - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l." (იტალია)
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-04-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
27 097 095.56
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
"AS Inshaat" LLC
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2015-06-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
20,944,880.37
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH and Co.KG ProtechnoSrl / Aritim
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2014-09-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-10-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
46,684,593.24
დაფინანსების წყარო:
აზიის განვითარების ბანკი (ADB)
კონტრაქტორი:
ერთობლივი საწარმო Ludwig Pfeiffer Hoch-und Tiefbau GmbH & Co.KG (გერმანია) და ProtechnoSrl (იტალია)