ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,041,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-11-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
500,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,100,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-30
დასრულების თარიღი:
2020-12-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,533,340.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,003,428.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,545,558.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,354,960.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9,763,445.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,120,997.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,518,318.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,122,689.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,407,267.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,629,217.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-12-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
907,292.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,153,115.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,004,439.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
43,826,970.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-26
დასრულების თარიღი:
2020-11-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
191,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-26
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,745,306.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,100,532.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,189,490.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
20,127,785.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-23
დასრულების თარიღი:
2020-11-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
13,512,463.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-22
დასრულების თარიღი:
2020-11-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,784,298.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-21
დასრულების თარიღი:
2020-11-13
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,441,596.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-16
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
400,595.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-16
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,495,256.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-06
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
5,402,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,791,044.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-13
დასრულების თარიღი:
2020-11-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,033,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-09
დასრულების თარიღი:
2020-11-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,278,821.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-09
დასრულების თარიღი:
2020-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-08
დასრულების თარიღი:
2020-11-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,149,773.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-07
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,660,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-06
დასრულების თარიღი:
2020-10-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
960,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-02
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,050,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-02
დასრულების თარიღი:
2020-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,385,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-01
დასრულების თარიღი:
2020-10-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,347,285.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-29
დასრულების თარიღი:
2020-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,198,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-29
დასრულების თარიღი:
2020-10-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,358,326.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-28
დასრულების თარიღი:
2020-11-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,178,198.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები