ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-12
დასრულების თარიღი:
2018-06-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
283 450
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 18 მაისის N961 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები.
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-12
დასრულების თარიღი:
2018-06-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
410 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-12
დასრულების თარიღი:
2018-06-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 875 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები