ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-16
დასრულების თარიღი:
2020-07-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,848,547.00
დაფინანსების წყარო:
კომპანიის სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-10
დასრულების თარიღი:
2020-07-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
930,000.00
დაფინანსების წყარო:
კომპანიის სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-04
დასრულების თარიღი:
2020-06-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,939,902.00
დაფინანსების წყარო:
კომპანიის სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-20
დასრულების თარიღი:
2020-06-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,180,622.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარიშემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-15
დასრულების თარიღი:
2020-05-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარიშემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-14
დასრულების თარიღი:
2020-06-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,800,932.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-30
დასრულების თარიღი:
2020-05-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
261 479.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-24
დასრულების თარიღი:
2020-05-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,608,814.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები