ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-04-16
დასრულების თარიღი:
2019-05-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,899,355.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-03-15
დასრულების თარიღი:
2019-04-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,457,855.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,371,659.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები