ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-09
დასრულების თარიღი:
2020-10-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,965,545.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-08
დასრულების თარიღი:
2020-09-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
520,415.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-08
დასრულების თარიღი:
2020-10-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,526,475.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-02
დასრულების თარიღი:
2020-09-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,493,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-02
დასრულების თარიღი:
2020-09-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,082,918.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-02
დასრულების თარიღი:
2020-09-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
960,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-27
დასრულების თარიღი:
2020-09-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
160,811.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-24
დასრულების თარიღი:
2020-09-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,047,445.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
194,429.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,090,286.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-21
დასრულების თარიღი:
2020-09-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
384,396.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-20
დასრულების თარიღი:
2020-09-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,084,315.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-18
დასრულების თარიღი:
2020-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,535,938.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-12
დასრულების თარიღი:
2020-09-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
451,762.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-08-04
დასრულების თარიღი:
2020-08-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,262,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-07-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9 673 350.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-06-16
დასრულების თარიღი:
2020-07-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,848,547.00
დაფინანსების წყარო:
კომპანიის სახსრები

    301 Moved Permanently

    Moved Permanently

    The document has moved here.