ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-06-11
დასრულების თარიღი:
2021-07-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,830,500.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-06-09
დასრულების თარიღი:
2021-07-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,078,714.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,784,010.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
9,860,916.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
11,342,851.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-31
დასრულების თარიღი:
2021-06-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,727,784.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,152,601.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,637,847.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-28
დასრულების თარიღი:
2021-06-23
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,617,696.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-13
დასრულების თარიღი:
2021-06-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
907,190.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-05-11
დასრულების თარიღი:
2021-06-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,378,537.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-04-22
დასრულების თარიღი:
2021-05-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
13,144,551.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები