ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-03-25
დასრულების თარიღი:
2020-04-07
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
360 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-02-28
დასრულების თარიღი:
2020-04-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-01-30
დასრულების თარიღი:
2020-02-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,099,838.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები