ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-05-15
დასრულების თარიღი:
2019-06-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-03-15
დასრულების თარიღი:
2019-04-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,457,855.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები