ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-01-31
დასრულების თარიღი:
2018-02-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
650 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები