ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-10-11
დასრულების თარიღი:
2019-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,049,852.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
180,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
250,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-27
დასრულების თარიღი:
2019-10-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
220,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-12
დასრულების თარიღი:
2019-10-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
340,239.00
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-09-11
დასრულების თარიღი:
2019-10-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,086,155.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-16
დასრულების თარიღი:
2019-09-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,444,800.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები