ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-18
დასრულების თარიღი:
2021-03-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,585,372.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-18
დასრულების თარიღი:
2021-03-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
32,423.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-16
დასრულების თარიღი:
2021-03-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,100,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-16
დასრულების თარიღი:
2021-03-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
103,833.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-09
დასრულების თარიღი:
2021-03-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
331,348.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-05
დასრულების თარიღი:
2021-03-12
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
183,894.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-03-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,647,078.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-02-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
15,258,042.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-03-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,948,716.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-12-29
დასრულების თარიღი:
2021-01-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,025,709.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-12-25
დასრულების თარიღი:
2021-01-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,317,735.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-29
დასრულების თარიღი:
2020-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,003,428.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-27
დასრულების თარიღი:
2020-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
43,826,970.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-10-09
დასრულების თარიღი:
2020-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
25,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-28
დასრულების თარიღი:
2020-11-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,178,198.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები