ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-01-24
დასრულების თარიღი:
2023-02-17
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,800,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-01-10
დასრულების თარიღი:
0223-02-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
19,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-27
დასრულების თარიღი:
2023-01-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
13,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2022-12-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
319,520.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2023-01-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
10,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-12-08
დასრულების თარიღი:
2023-01-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
31,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-25
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
29,500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
22,620,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-24
დასრულების თარიღი:
2022-12-16
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,501,104.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
37,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
35,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-11-18
დასრულების თარიღი:
2022-12-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
24,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი