ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-09-07
დასრულების თარიღი:
2023-09-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
399,188.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-09-07
დასრულების თარიღი:
2023-10-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
40,497.17
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
400,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
43,373,730.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2023-08-18
დასრულების თარიღი:
2023-09-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
38,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი