ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-28
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 950 000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-28
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4.658.902.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-27
დასრულების თარიღი:
2018-10-18
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
149 990.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-26
დასრულების თარიღი:
2018-10-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
565`000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1.350.000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი / განკარგულება N1711
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
449`838.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2`995`137.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-09-19
დასრულების თარიღი:
2018-10-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7.720.677
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები