ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-08-08
დასრულების თარიღი:
2018-08-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
169765
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ნოემბრის N2499 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები;
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-24
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
410 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-07-12
დასრულების თარიღი:
2018-07-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1 875 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები