ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-23
დასრულების თარიღი:
2022-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,869,085.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-09-20
დასრულების თარიღი:
2022-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,599,160.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2022-08-15
დასრულების თარიღი:
2022-09-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი