ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-22
დასრულების თარიღი:
2018-04-03
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
291 165
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-20
დასრულების თარიღი:
2018-04-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
343 385
დაფინანსების წყარო:
2014 წლის 30 დეკემბრის N2551 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-14
დასრულების თარიღი:
2018-03-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
650 000
დაფინანსების წყარო:
2017 წლის 28 დეკემბრის N2728 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები