ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-22
დასრულების თარიღი:
2021-11-30
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
28,668,600.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-18
დასრულების თარიღი:
2021-11-10
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
17,028,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-09-03
დასრულების თარიღი:
2021-10-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი