ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-11-12
დასრულების თარიღი:
2019-11-26
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
240,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-11-08
დასრულების თარიღი:
2019-11-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,227,547.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-10-11
დასრულების თარიღი:
2019-10-27
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,049,852.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები