ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-10-01
დასრულების თარიღი:
2021-10-25
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-09-03
დასრულების თარიღი:
2021-10-04
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
8,000,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი