ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-12-20
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
3,271,989.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-11-08
დასრულების თარიღი:
2019-11-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
4,227,547.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი სახსრები