ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-04-22
დასრულების თარიღი:
2021-05-28
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
13,144,551.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-04-07
დასრულების თარიღი:
2021-04-29
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
14,428,220.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-03-12
დასრულების თარიღი:
2021-04-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,537,070.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-03-05
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
18,647,078.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2021-02-02
დასრულების თარიღი:
2021-03-02
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
12,948,716.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები