ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-02-01
დასრულების თარიღი:
2019-02-14
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
900,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
175,950.00
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-22
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
6,371,659.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-30
დასრულების თარიღი:
2019-02-11
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
180,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-01-11
დასრულების თარიღი:
2019-02-01
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,208,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-12-24
დასრულების თარიღი:
2019-01-15
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
1,393,924.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები