ადგილობრივი ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-16
დასრულების თარიღი:
2019-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
7,444,800.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-06
დასრულების თარიღი:
2019-08-19
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
200 000.00
დაფინანსების წყარო:
2019 წლის სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-08-01
დასრულების თარიღი:
2019-08-21
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
2,741,000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-07-26
დასრულების თარიღი:
2019-08-08
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
250 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-07-15
დასრულების თარიღი:
2019-09-09
სავარაუდო ღირებულება (ლარში)::
235 343.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები