საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-04-06
შენიშვნა:
ტენდერის დასრულების ვადა გაგრძელდა 2017 წლის 13 ივნისის ჩათვლით
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-03-06
შენიშვნა:
წინადადების შემოტანის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2017 წლის 2 მაისამდე