საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-03-12
შენიშვნა:
წინადადების წარმოდგენის საბოლოო თარიღმა გადაიწია, ნაცვლად 23 აპრილისა, წინადადებების წარმოდგენე შესაძლებლია 14 მაისის ჩათვლით
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-03-06
შენიშვნა:
წინადადებების შემოტანის ვადა გახანგრძლივდა, ტენდერის გახსნის თარიღია 2019 წლის 2 მაისი.