საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-15
შენიშვნა:
სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2018 წლის 10 აგვისტომდე