საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-09-01
შენიშვნა:
იხილეთ ბმული: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=365863&lang=ge
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-05-15
შენიშვნა:
ტენდერის გახსის ვადამ გადაიწია 06/26/2020–მდე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2020-04-21
შენიშვნა:
ტენდერის გახსის ვადამ გადაიწია 07/01/2020–მდე