საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-28
შენიშვნა:
ტენდერის გახსნის ვადა გახანგრძლივდა 17 მაისამდე