საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2017-03-06
შენიშვნა:
წინადადების შემოტანის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2017 წლის 2 მაისამდე