საერთაშორისო ტენდერები
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2019-03-12
შენიშვნა:
წინადადების წარმოდგენის საბოლოო თარიღმა გადაიწია, ნაცვლად 23 აპრილისა, წინადადებების წარმოდგენე შესაძლებლია 14 მაისის ჩათვლით