საერთაშორისო ტენდერები




ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-25
შენიშვნა:
სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2018 წლის 13 აგვისტომდე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-15
შენიშვნა:
სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2018 წლის 10 აგვისტომდე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-06-15
შენიშვნა:
სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა გახანგრძლივდა 2018 წლის 10 აგვისტომდე
ტენდერის გამოცხადების თარიღი::
2018-03-28
შენიშვნა:
ტენდერის გახსნის ვადა გახანგრძლივდა 17 მაისამდე