ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
880,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-31
პროექტის ღირებულება (ლარში):
177,777.00
დაფინანსების წყარო:
100% - სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
არქ დიზაინ მშენი
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
565,000.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-09-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1.500.000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"მუნიციპალპროექტი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-05-08
პროექტის ღირებულება (ლარში):
327 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"არტდიზაინმშენი"