ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-03-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
137000
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს ,,წყლისა და შენობების ინჟინერია’’
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-06
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-07
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1.500.000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"მუნიციპალპროექტი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-09-04
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-04-04
პროექტის ღირებულება (ლარში):
327 000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 14 დეკემბრის N2589 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
"არტდიზაინმშენი"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-05-22
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-11-22
პროექტის ღირებულება (ლარში):
291 165
დაფინანსების წყარო:
2018 წლის 6 მარტის N541 განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი სახსრები
კონტრაქტორი:
“ნდს მშენებლობა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-01-19
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-30
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-09-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
879,000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრებით
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
244,999
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-04-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
210,000
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-08-17
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-05-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
280,001
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა