ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-09
პროექტის ღირებულება (ლარში):
742,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-09-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-25
პროექტის ღირებულება (ლარში):
200,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-29
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-23
პროექტის ღირებულება (ლარში):
275 000
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია”
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,200,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-07-24
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
148 000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-03-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
880,000.00
დაფინანსების წყარო:
100% - საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-10-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
565,000.00
დაფინანსების წყარო:
საქართველოს მთავრობა