ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-12-23
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
240,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
შპს „კაპიტალ გრუპ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-05-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
229,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „კაპიტალ გრუპ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-11-14
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-06-14
პროექტის ღირებულება (ლარში):
206,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები 100%
კონტრაქტორი:
შპს „კაპიტალ გრუპ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-31
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-04-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
165,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „კაპიტალ გრუპ“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
742,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-08-16
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2020-08-16
პროექტის ღირებულება (ლარში):
550,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი სახსრები
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“

    301 Moved Permanently

    Moved Permanently

    The document has moved here.