ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-10-25
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2923-10-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
730,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-07-05
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-06-05
პროექტის ღირებულება (ლარში):
304,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„LMC“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-06-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-10
პროექტის ღირებულება (ლარში):
224,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„LMC“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-06-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-05-03
პროექტის ღირებულება (ლარში):
288,001.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„LMC“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-05-27
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-30
პროექტის ღირებულება (ლარში):
105,555.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„ელკო“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-26
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-27
პროექტის ღირებულება (ლარში):
500,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
საპროექტო-სამშენებლო კომპანია სს "ხურო"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-21
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
499,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„წყლისა და შენობების ინჟინერია“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-04-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-04-12
პროექტის ღირებულება (ლარში):
680,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
„მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2022-03-01
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-02-28
პროექტის ღირებულება (ლარში):
198,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „ოპტიმა“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-03-17
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,100,000,00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-04-01
პროექტის ღირებულება (ლარში):
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა "GMP"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2023-01-21
პროექტის ღირებულება (ლარში):
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
სახელმწიფო ბიუჯეტი
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“