ადგილობრივი პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-04-08
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-08-20
პროექტის ღირებულება (ლარში):
1,100,000,00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „მუნიციპალპროექტი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-15
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-15
პროექტის ღირებულება (ლარში):
850,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
ამხანაგობა "GMP"
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
750,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2021-01-11
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-11-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
360,000.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „არქ დიზაინ მშენი“
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-10-09
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2021-01-11
პროექტის ღირებულება (ლარში):
742,500.00
დაფინანსების წყარო:
საკუთარი შემოსავლები
კონტრაქტორი:
შპს „წყლისა და შენობების ინჟინერია“