საერთაშორისო პროექტები
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2019-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2022-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-12-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-11-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-04-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019.09.30
შენიშვნა:
მზადდება დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-08-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-11-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2018-03-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-10-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-09-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2018-12-30
სამუშაოების დაწყების თარიღი:
2017-07-30
სამუშაოების დასრულების თარიღი:
2019-12-30