გარემოს დაცვითი შეფასების ანგარიშიმარნეული        ზუგდიდი             მესტია