„ქ. მარნეულის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის, ბოლნისის კოლექტორისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობის“ მიწის შესყიდვისა და განსახლების გეგმა