2018 წელს დასრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და სამუშაოები