მოადგილეები

 
ეკატერინე გალდავა
 
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი - 04 აპრილი, 1970 წელი.
 
განათლება: 
 
1987-1992 წწ - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ეკონომიკის ფაკულტეტი;
2001-2002 წწ - ა.შ.შ უილიამს კოლეჯი, განვითარებადი ეკონომიკის ცენტრი-ეკონომიკის ფაკულტეტი

სამუშაო გამოცდილება: 
 
09.2015 -დან - 30.05.2016- მდე -  საქართველოს საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო- საბჭოს წევრი;
2012-2015 წწ - სს ბანკი ,,ქართუ“ -აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;
2010 -2012 წწ - ჰოლდინგი ,, Alliance Group Leasing” - დირექტორი;
2008-2009 წწ - სს ,,ტაოპრივატბანკი“ - აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;
2005 -2007 წწ - საქართველოს ეროვნული ბანკი - ვიცე პრეზიდენტი, საბჭოს წევრი;
 
ტრენინგები: 
 
Bank of International Settlements , Bank of England, De Nederlandshe Bank. Banque de France , Swiss National Bank, Central Bank of Armenia, Bank of Italy, National Bank of Greece, Joint Vienna Institute  (IMF) , International Monetary Fund Institute, University of Colorado. 
 
ენები: 
 
ქართული (მშობლიური) , ინგლისური, რუსული 
 
 

 
 
ზაზა სიხარულიძე 
 
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე
დაბადების თარიღი - 26 დ ეკემბერი, 1963 წელი. 
 
განათლება: 
 
1980-1985 წწ-  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი-სამშენებლო ფაკულტეტი 
 
სამუშაო გამოცდილება:
 
2015 წ-დან 27.05. 2016 წ-მდე - „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’,- აქტივების მართვის დეპარტამენტის უფროსი;
2012-2015 წწ - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’,- ტექნიკური დეპარტამენტის უფროსი;
2008-2012 წწ - შპს „სერვისი“, - ტექნიკური დირექტორი;
1992-2008 წწ - შპს „თბილისის წყალი“/“თბილწყალკანალი“/-ინჟინერი /უბნის უფროსი/  სამსახურის უფროსი;
1991 წ - სსგ „საქსოფლქიმია“-სამშენებლო სარემონტო უბნის საწარმო ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი;
1986-1988 წწ - სსგ „თავთავი“ - სამშენებლო სარემონტო სამმართველოს საწარმო ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი;
1985-1986 წწ - N1 სარემონტო სამშენებლო ტრესტი - საწარმო ტექნიკური განყოფილების ინჟინერი;
 
ტრენინგები:
 
10. 2014 წ - ( შვედეთი, ლატვია) ,  Swedish International Development Cooperation Agency - Sida
კურსის დასახელება: „წყალმომარაგება, წყალარინების თანამედროვე სისტემების ექსპლუატაცია“
03.2010 წ - (უნგრეთი)  , Eptisa Engineering Services;
კურსისი დასახელება: „წყალმომარაგება, წყალარინების თანამედროვე სისტემების ექსპლუატაცია, აღურიცხავი წყლისა და დანაკარგების დიაგნოსტიკის ტექნოლოგიები და მოწყობილობები“
 
ენები:
 
ქართული (მშობლიური), რუსული 
ოჯახური მდგომარეობა:
 
მეუღლე და სამი შვილი.
 

 


  

ანა ნატროშვილი 

საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის დირექტორის მოადგილე

დაბადების თარიღი - 15 მარტი, 1981 წელი. 

განათლება: 

2001-2006 წწ - სამედიცინო, ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი -ადამიანური რესურსების მართვის ფსიქოლოგია, ორგანიზაციული მართვა;

2009-2011 წწ - ქ. იენის, ფრიდრიხ შილერის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანია - სოციალური ფსიქოლოგია;

2009-2011 წწ ნიუორკის სახელმწიფო სასწავლებელი, ა.შ.შ - მენეჯმენტი და ორგანიზაციული ფსიქოლოგია;

სამუშაო გამოცდილება:

2015-2016 /20.05/  წწ - შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’ -საკადრო საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი;

2014-2015 წწ - გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო - საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსი;

2013-2014 წწ  - შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ‘’- ადამიანური რესურსების შერჩევისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

2011-2013 წწ - შპს ,,დ.უზნაძის სახელობის სასწავლო, საკონსულტაციო ცენტრი“ - სასწავლო კოორდინატორი;

2007-2013 წწ -  სრულიად საქართველოს საპატრიარქოსთან არსებული სარეაბილიტაციო ცენტრი -დირექტორის მოადგილე;

ტრენინგები:

2011 წ  ( ა.შ.შ) ირვინის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლა;

კურსის დასახელება: კონფლიქტის ანალიზი, კვლევა და ადვოკატირება;

2010 წ  (გერმანია) - საერთაშორისო ფსიქოლოგიის მეცნიერების მსოფლიო კავშირი;

კურსისი დასახელება: ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება, საკადრო მენეჯმენტის საერთაშორისო პრაქტიკა;

2009 წ  (გერმანია) - საერთაშორისო ფსიქოლოგიის მეცნიერების მსოფლიო კავშირი;

კურსის დასახელება: უმუშევრობა და დასაქმების საერთაშორისო პრაქტიკა;

2008 წ  (თბილისი) - სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკული პროგრამა;

კურსის დასახელება : დასაქმების და სოციალური ინტეგრაციის ფორმები, ევროპული მიდგომა;

ენები:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური,ესპანური,  რუსული 

ოჯახური მდგომარეობა:

მეუღლე და სამი შვილი.